Дилян Бенев

афоризми

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ИЗ „ПРЕОБРАЖЕНИЯ“

 

Дилян Бенев

 

 

       

           Корица на книгата

   

  ***

   

  Класическата механика на Нютон
  е издържала само двеста години, но той е останал
  в историята на науката и практиката.
  А „оптимистичната теория“
  за прехода ни към новото време
  може и да пребъде в него.
  Теоретично да пребъде...,
  щом с гравитирането си надолу
  все не можем да намерим мястото си в историята
  и да правим история от това.

   

   

  ***

   

  Звучащото като абсурд във физиката,
  че колкото по-бързо се движите,
  толкова по-тежки ставате, никак не звучи абсурдно,
  ако колкото повече напредвате житейски
  като винтче от машина по пътя на технотронната ера,
  толкова повече тежест придобивате
  на свързващ материал –

  за оптимална експлоатация на машината.

   

   

  ***

   

  Електрическата крушка на Томас Едисон
  прави хората независими от дневната светлина,
  с известна доза компенсация
  за неизбежната им зависимост –
  все да са на мушката на някого
  като осветени и от най-слабата крушка.

   

   

  ***

   

  Електрическият ток като насочено движение
  на електрични заряди много навежда на мисълта
  за целенасочената политика на ценовия шок –
  все да сме ошашавени като ударени от ток.

   

   

  ***

   

  Насоченото движение на електрични заряди –
  една препратка към мисълта
  и за насоченото движение на нискостоящите,
  наелектрезирани със заряда на онеправданието.

   

   

  ***

   

  Никола Тесла е обичал силно гълъбица.
  И тя го е обичала. Били са неразделни.
  И какво нещо е непредсказуемият гений?!...
  Дотам да надрасне времето си
  в самотата на изследванията си в името на хората,
  че да бъде заобичан не от човеците,
  а от представител на животинския свят.
  Животинския!...

   

   

  ***

   

  Няма по-голямо приложение на закона
  за запазване на енергията в природата
  от запазването на онази негативна енергия
  в обществото,
  вечно захранваща социалната бездна –
  от себе си да се отвърнем.

   

   

  ***

   

  В електротехниката плюсът и минусът се привличат.
  Както и в живота положителните хора
  все в отрицателна среда се развиват
  и ако не ги сринат, израстват.

   

   

  ***

   

  Съпротивлението на материалите на тока,
  протичащ през тях,
  е само една незначителна величина
  спрямо тоталната съпротива срещу всеки узурпатор,
  катализирана от тока на опустошението –
  по законите на робството.

   

   

  ***

   

  Фактът, че Айнщайн заради презрението му
  към авторитета съдбата го е направила авторитет –

  най-малко се връзва с философията
  на непрезиращите презрени – като още по-презрени!

   

   

  ***

   

  Въпреки че пространството е криво – пак е по-право! –
  щом тръгнеш ли по правия път,
  далеч повече те изкривяват –
  само и само от него да кривнеш
  и тръгнеш по наложения „прав“ път,
  дорде на свършиш.

   

   

  ***

   

  Колкото физическите закони са еднакви
  за всички наблюдатели, независимо как се движат,

  толкова законите на обществото
  не жулят еднакво всички,
  както и да лавираме в него –
  щом най-малко жулят тези,
  които най-много ни надзирават.

   

   

  ***

   

  Въпреки че елементарната частица
  се смята за неделима –

  неделимият в своята праволинейност
  елементарен човек

  и под това си ниво на ортодоксалност би паднал –
  оборвайки я.

   

   

  ***

   

  Както и да си разменят местата в секса –
  съгласно аритметичното свойство комутативност,
  винаги ще си останат на същия хал –
  несъвместими,
  щом по рождение са сбъркани.

   

   

  ***

   

  Щом две успоредни прави се пресичат в безкрайността –
  то и два антипода по линия на изкуството
  също могат да имат допирна точка:
  единият – в излишъка от лансирането си,
  а другият – в излишъка от пренебрегването си.

   

   

  ***

   

  Ако изпратите писмо до Марс,
  би Ви струвало 18000 долара.

  На пръв поглед астрономическо число! –
  за нищо работа.
  Обаче, ако се замислим по-дълбоко на нещата –
  повечето от нас, неочаквано, за няма нищо
  така скъпо биха заплатили (дори и с живота си) за нещо,
  че тези 18000 долара да им се видят като едното нищо.

   

   

  ***

   

  Аристотел е вярвал, че Земята е център на Вселената –
  защото е Аристотел. И му е позволено да греши.
  А колко ли такива, които не са и прашинка от Аристотел
  имат най-малко оправдание да се прикриват,
  когато най-малко грешат?

   

   

  ***

   

  Астероидите с траектория, пресичаща тази на Земята,
  и с вероятност от сблъсък
  , са заплаха за нас.
  А нима тези над седем милиарда хора –
  от роби пò роби на подсъзнанието си –
  не са най-опасният астероид за нея?

   

   

  ***

   

  Дори и във вихъра на нагона си е невъзможно
  да правиш секс в Космоса
  поради липса на гравитация и атмосфера.
  Но друг е въпросът: щом е напълно възможно
  тук на Земята, доколко е вече удоволствието от него
  (и честотата на правене) за повечето от нас –
  машинизираните обездушени?!

   

   

  ***

   

  Като част от уникалната планета Земя –
  нашата земя, свещената земя на славните ни деди...
  сме осъдени все по нея да пълзим,
  дорде други извън нея
  в галоп и Космоса прекрояват.

   

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Преображения“, Дилян Бенев, Изд. „Изток-Запад“, С., 2020 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]