Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

***

 

Цочо Бояджиев

 

 

прегракналият хор на диви патици
изтегля нишката на хоризонта
отвъд студеното спокойствие на залеза

 

след днес разбира се ще бъде утре но не знаеш
размера на очакваната крачка
(а пък и старият мърморко на стената
пак е объркал часовете със минутите)

 

това което предстои да стане
непременно ще е друго
но трябва непрестанно да оскубваш
израстващата перушина на душата

 

защо поглеждаш към компаса Богоносецо
не ти ще стигнеш при снега а той при тебе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]