Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Атавизъм

 

Цочо Бояджиев

 

 

На А. С.

 

макар да се изрони с времето бронираната кожа
и да зарастнаха корите на дърветата
белязани от острите ни зъби

 

макар да избледня в съня ни даже споменът
за безнадеждността на ледената пустош

 

все още

 

бъдем ли ранени пропълзяваме
назад
в корубата на словото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]