Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Фантазия

 

Цочо Бояджиев

 

 

понеже не успях да се уловя за името ти и с години
се лутах в тъмните му дебри разтерзаван
от дрезгавата кашлица на вятъра и от унилата
безкрайност на възможните гадания

 

(терина лу м.б. офелия тамара люсиен ампаро мина
матилда беатриче а.п.керн мария нора фредерике
ленора лесбия - не пенелопа - алма маргарита
лаура жулиета *** флора суламит и тъй нататък)

 

най-сетне стигнах хижата на тялото ти и навярно
бих спрял завинаги под светлия прозорец
на погледа сред немите стени
на устните косите колената

 

ако не бе пропял петелът
лакмусът на битието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]