Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Кавказки напев1

 

Цочо Бояджиев

 

 

- Какво знаеш?
- Че опасност те дебне.
- Какво не знаеш?
- Къде те причаква сега.
- Какво знаеш?
- Смъртта ще дойде за тебе.
- Какво не знаеш?
- Кога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1 Кумикска народна песен.

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]