Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

La nausee

 

Цочо Бояджиев

 

 

повдига ми се от възможността
(о бедни Йорик!) да бъде облакът камила
костенурка кит или каквото и да е друго
(или да бъде всяко името на тази
която беше всички имена)

 

и винаги
каквото и да каже
да е прав
Полоний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]