Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Надпис

 

Цочо Бояджиев

 

 

      To be or not to be.
(думите й,
    някъде в края на 60-те)

 

 

което означава
че е било възможно и да бъде

 

тоест
дъждът и вятърът да пощадят
написаното върху камъка

 

а гумата на времето да заличи
прозрачната следа от него
в паметта ми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]