Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Ноктюрно

 

Цочо Бояджиев

 

 

от ъгъла на улицата до дома ми крачките са точно двеста
шестдесет и седем стъпалата до етажа
са тридесет и шест прозорците върху отсрещната фасада
са осем ако не броим трите тавански
дърветата в алеята са двадесет и пет
камбаната на градския часовник бие два
минутите до сутринта са триста тридесет и четири

 

такъв е този свят във който
останах да живея след раздялата
любима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]