Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Опаковане на куфар

 

Цочо Бояджиев

 

 

ще сложа
зъб от птица нокът
от пеперуда корен
от облак сянка
от вятър шумолене
от стъпките на часовете и
(разбира се)
гласа на твоята печал

 

ще сложа само
нещата
без които
е невъзможно да замина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]