Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Поетическо изкуство

 

Цочо Бояджиев

 

 

Бакърените пламъци на есента
вместо смразяващата зима във душата ми.

 

Отчетливият звук на падащ лист,
докоснал прегорялата трева край пътя,
вместо убийствената глухота на думите й.

 

Метафора вместо стенание.

 

Благодаря, Поезийо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]