Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Посвещение

 

Цочо Бояджиев

 

 

докато тялото опъва мускули за да задвижи
за кой ли път ръждясалата ръчка на живота

 

клепачите отчаяно опитват да затворят
във клетката на паметта разбягващите се
със всяко вдишване следи от тази нощ

 

защото ако нещо ще нахрани нищите
то може да е само онова което няма утре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]