Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Приказка

 

Цочо Бояджиев

 

 

колкото и далеч да замятам спининга на надеждата
колкото и търпеливо да чакам (без да трепна
сякаш не чувам прошумоляването на сезоните зад гърба ми)

 

нищо не се закача на кукичката

 

само отвреме навреме като в жесток водевил
по някой прогнил клон или празна консервна кутия

 

но златната рибка я няма

 

по всичко изглежда
че не намира причина да се захваща с някого който
така и така не е наясно с желанията си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]