Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Прозорец на север

 

Цочо Бояджиев

 

 

единствено погледната от него
(но трябва да е привечер през юли и щурецът
все още само да настройва инструмента си)
градинската ограда не прилича
на трънен плет или предизвикателство

 

а е спокойната ръка която търпеливо очертава
познатите контури на света прилегнал
в нозете на безкрайната ми самота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]