Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Селско гробище

 

Цочо Бояджиев

 

 

сух е хълмът и никого няма да видиш по пътя
зад последната къща в този прашен следобед

 

освен дребната черна старица която все по-трудно достига
до онези които все по-често се връщат при нея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]