Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Опит върху свободата

 

Цочо Бояджиев

 

 

Попитате ли ме какво е свободата,
ще трябва да превъртам много дълго
във тромавата мелница на паметта
трохите на забравените образи.

 

Тя може да е зимна вечер у дома,
когато мама е все още жива
и разговорът ни е за нищо, но е всичко...

 

Или пък да е утро след нощта,
в която всичко, казано от тебе, мила, беше вярно -
но то не беше истината...

 

Или да е неутолимият копнеж по нещо,
което никога не може да се случи,
но което кара
душата да посегне към обувките...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]