Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Тристишие

 

Цочо Бояджиев

 

 

Безкраен летен ден. Събувам
прашните обувки
пред прага на заникъде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]