Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Urbi et orbi

 

Цочо Бояджиев

 

 

Прошепнати на ухото
тези думи "обичам те"
имат същата стойност,

 

както ако бъдат
прогласени тържествено
от купола на "Сан Пиетро".

 

И в двата случая
те сътворяват вселената...

 

От колко отдавна,
Господи,
от колко отдавна
земята е безвидна и пуста...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. септември 2003 г.
Публикация в кн. „Пастир на думи“, Цочо Бояджиев, 2000 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]