Цочо Бояджиев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Завръщане

 

Цочо Бояджиев

 

 

мълчание отвсякъде
от нафталинените дрехи в гардероба
от снимките с назъбените краища
(това е ресторант-градина а годината
е петдесет и шеста)
от книгата отворена на страница
седемдесет и трета сиреч никога
недопрелистена докрая между сериала
и лека нощ за внучката която утре
навършва двадесет и две

 

(и значи девет от безкрайността
без тебе мамо)

 

мълчание отвсякъде
отвсякъде
от тъмната безбродност зад прозореца
и от затрънените сипеи в душата ми

 

и слава Богу че поне проскърцва
все същата дъска на пода за да мога
да седна и въздъхна с облекчение
най-сетне съм си у дома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. април 2004 г.
Публикация в кн. „Прозорец на север“, Цочо Бояджиев, Изд. ателие Аб, С., 2002 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]