Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

Амстердам

 

Радослав Чичев

 

   

  Покажи ми ръцете си,
  искам да видя каналите, по които плавах.
  Заедно с лебедите си.
  Заедно с умората си.

   

  Покажи ми тялото си
  въпреки, че знам
  то се намира между катедралите и проститутките.
  Изгубеното ми тяло
  и мостовете между него и теб.

   

  Опиумът на вечерта ни кара да се завърнем,
  да се отпуснем
  в леглото от слама,
  в чашката на лалето.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]