Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Скрили сме се зад телата си
  или това, което би трябвало да значат те,
  знаци от движения и предмети.
  Зад гърба съм ти - обърнат стол с изписани бенки.
  Зад корема си ми - дори да изглежда че това е пред,
  мека възглавница с пъп по средата
  Една възглавница поседнала на стол,
  това сме ние.
  Или пък пъп и бенки
  в постоянно движение
  и покой.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]