Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

Проект за град

 

Радослав Чичев

 

   

  Градът е разпнат.
  Свещен кръст на страстта.

   

  Отпусни се, не се съпротивлявай.
  Приеми грехът му, дъхавата му душа.

   

  Бъди монета в просещата му ръка,
  и златен зъб на влюбен циганин.

   

  Бъди проклетата му съдба на сирак,
  чието наследство е неговото страдание.

   

  Бъди вкиснатото вино на Оня,
  предвестник на лудостта, която ни очаква.

   

  Бъди храм на доброто – иначе рискуваш.

   

  Бъди бардак на злото – иначе рискуваш.

   

  Бъди себе си преоблечен със преструвки
  или някой друг, носещ твоята светлина.

   

  Бъди топъл хляб – никой не трябва да остане гладен.

   

  Бъди топло мляко – всеки трябва да е чист.

   

  Градът е разпнат.
  Свещен кръст на страстта.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]