Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | начална страница на книгата | страницата на автора

 

***

 

Радослав Чичев

 

   

  Нощта е лека – лека нощ.
  Той слагаше нощта на раменете си,
  и се отправяше на Юг.

   

   - Колко тежеше тая нощ?
       - Колкото куфар пълен с бели ризи.
   - Нощта има ли копчета?
       - Всяко следващо копче я приближава до деня.

   

  Очите под клепачите му никога не спят,
  винаги будни показват нула часа.
  Този Юг, в който винаги е нула.

    

   - Кога очите му почиват?
       - Когато клепачите се шегуват.
   - Очите му не са ли много кръгли?
       - Това е изискването към всяко око.

   

  Той носеше нощта, в която спеше тя,
  от пътя чаршафите са ветрила.
  Леко и прохладно е на вятъра.

   

  Въпрос на едно дете, наблюдаващо стиха отстрани:
  ако някой открадне клепачите му,
  какво ли ще показват очите му когато спи?

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 22. февруари 2012 г.
Публикация в кн. „От прашинката на деня“, Радослав Чичев, ред. Иван Ланджев, Изд. „Арс“, Благоевград, 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]