Анжела Димчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

ЕСКИЗ

 

Анжела Димчева

 

 

Когато се докосват
душите,
танцът на устните
е излишен.

 

Когато те боли
от отсъствие,
представяй си за миг
снежните ми пръсти.

 

Рисувам душата ти
по стъкло
от кристално очакване.

 

Луната зъзне
прободена.
Невъзможно е само
възможното.

 

 

 

 

 

Прочетете стихотворението на италиански език

Електронна публикация на 06. март 2011 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]