Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ИЗ „ДВАМАТА СЪДРУЖНИЦИ“

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Двамата съдружници“, Илко Димитров, Изд. „Стигмати“, С., 2007 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]