Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ОПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Опит за определение“, Илко Димитров, Изд. „Български писател“, С., 1989 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]