Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ПРИБЛИЖЕНИЕ

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Приближение“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2019 г., редактори: Калоян Игнатовски, Биляна Борисова.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]