Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ТОВА ЕДНО

 

Илко Димитров

 

 

 

МОЖЕШ ЛИ ГО

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Това едно / Можеш ли го“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2013 г., редактори: Силвия Чолева, Христианна Василева.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]