Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

ЛЕТНИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ НА СВЕТЛИНАТА

 

       На Емилена

 

Едно

 

Илко Димитров

 

 

Седя върху скалата над зелените и жълти хълмове
като стъпка върху влажен морски пясък,
обливан от солена пяна и преплитащи се водорасли.
Повече от слънчевата светлина сега е тя самата
и около мене няма нищо,
което да не се разтваря в нея
с решителност, доведена до бяло.
            Това е
гордият сезон на летните коледи. Сега предстои
тържественото израждане на земните богове, закачени
по клоните на дърветата или въргалящи се между
буци пръст и цветна листна шума.
            Това е
и страстният сезон на бляскавите августи,
когато падат от смокинов одър небесните тела,
но не остава диря по ливадите, а трепва само въздухът
като след внезапно отворена врата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]