Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Единайсет

 

Илко Димитров

 

 

Видях, как сърцето ми стана и тръгна само
надолу по пътеката
между пчелите и магарешките тръни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]