Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Две

 

Илко Димитров

 

 

Хората от селото не могат да обяснят,
но това място, където се събират
като за разходки в неделя привечер
животните на селото (без кравите и прасетата),
и което никой не иска да застрои,
където не можеш просто да отидеш, а се настройваш
като музикален инструмент, по който ще свирят
с невидими пръсти, а само една
голяма наклонена ливада, в чийто център са
стар дъб и забит в подножието му
нисък каменен кръст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]