Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Трите кошници“

 

Три

 

Илко Димитров

 

 

Луната просветва между
неподвижните клони на дървото
като хвърлено по водата плоско камъче.
Наистина,
за да е вечно дървото,
Луната трябва да е неуловима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Трите кошници“, Илко Димитров, Изд. „Лодос“, С., 2000 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]