Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Обратен водопад“

 

***

 

Илко Димитров

 

 

ОТНЕТ ОТ ПЕЙЗАЖА е само певеца,
който би пял приглушен,
но и с вплетен във въздуха глас.
Върху тревата, под храста е поставена птица,
която стои в светлината,
обвързана с няколко сенки,
                                                                идещи косо.

 

Мигът пулсира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 30. септември 2007 г.
Публикация в кн. „Обратен водопад“, Илко Димитров, „Свободно поетическо общество“, С., 1995 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]