Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ВСЕЛЕНА ПО ЗДРАЧ

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Вселена по здрач“, Илко Димитров,
Свободно поетическо общество, С., 1998 г., редактор: Иван Теофилов.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]