Ивайло Динев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Среща

 

Ивайло Динев

 

 

    

   тя мълчеше и беше срамежлива

    

   с ръце в джобовете приспиваше

    

   колода от удивителни

    

   проговори едвам я чух

    

   не бе единствена и добре знаеше

    

   че моментът бе единствен

    

   ръката й в ръката ми озова се

    

   гласът до ухото ми пришепна

    

   повторих аз, повтори тя

    

   след време не повярва

    

   думите били измислица

    

   красива си

    

   не, не съм, лъжа е

    

   убеден разтърсих себе си

    

   и останах със тихия й свян

    

   но какъв само беше

    

   проблясъкът в очите неимоверния

    

   ръката и гласът - преплетен сън от анапест

    

   припомних й, припомних пак

    

   прозорливо ме погледна после

    

   каза късчета съмнение

    

   не, не вярвам

    

   и изчезна

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | продължи

    

    

    

    

    

 

Електронна публикация на 10. април 2014 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]