Димитър Манолов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

Agenda

 

Димитър Манолов

 

 

едно кафе
плюс още едно
кафе
плюс само още едно
кафе
умиват черепни кутии преди вечеря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 19. януари 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]