Милена Фучеджиева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Милена Фучеджиева

 

 

сърбят ме ръцете да погледна
някой талибан в очите
да видя заклещена троха в брадата му
миг преди да гръмне
със окото си
онова американското което
сваля самолети
да се поразходим
да попушим
опиум
преди залеза на изтребителите
и зелените очи
за нощно виждане
на друсана афганска хрътка
да ни помъкнат из пустинята
върху която
талибанът тръска
своята троха
с надежда че от нея
ще порасте
дърво
практично за обесване по правилата
господ нещо се разсейва
докато си мериме дулата
пореден трясък
за да отбележим
в спънатия пясък
и камъните скучни
и в пещерите
с магически килим
отбирани специално
от елегантната ръка на
мрака
че от утре ще ни няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 19. октомври 2006 г.
Публикация в кн. „Нощен проект“, Милена Фучеджиева, Изд. „Алтера“, С., 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]