Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Гергана Златкова

 

 

В пещерата...
...е тихо
                        виждаш
                         звук
           на
                        капка
варовик
                чуваш
                              сенки
                                           форми
           кристално
                                                         оголени

 

                        Тихо
пещЕрата
                            е
                                    в
           звук
                            от
                                    оголен...И
кристал...
                     ...и

 

               варовик

 

                            чуваш и виждаш
                                                          ... ФОРМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. юли 2012 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]