Гергана Златкова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

 

Из пътни бележки в
търсене на Обетованата земя

 

 

Гергана Златкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 28. юли 2020 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]