Иван Сухиванов

поезия, проза

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | страницата на автора

 

БЛЯН

 

Иван Сухиванов

 

бленувам
по една градина

 

английска,
строга

 

бленувам -
да си изкопавам там

 

гробът

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. януари 2007 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]