Иван Сухиванов

поезия, проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

АПРИОРИ

 

Иван Сухиванов

 

чаша - на ръба

 

след миг и
ще полети
надолу

 

/и все същият страх/

 

преди
сепващите звуци от строшено
преди представата ми за летежа
преди
случването
на нещата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. януари 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]