Ивайло Добрев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

Рибата

 

Ивайло Добрев

 

   

  Носеше чифт бели харпуни за червеноперите си мишци

   

  Рибата
  Растяща от дъното на океана

   

  око в мивката на сръчна домакиня
  въргаляна в брашно яйца
  паниране и пържене
  но после след смъртта
  дойде вечерята
  и гостите на малките шеги
  приканваха най-после нейното участие
  акомпанираха на вътрешностите й
  акорди казваха акорди на акордите
  внимавайте внимание О костите
  услужи на гърлата
  после на хранопроводите стомасите
  дебелото черво бе нейна крайна точка на еволюиране
  и запя хорът
  за тази риба
  за тази риба
  растяща в дъното на океана

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. октомври 2012 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]