Кева Апостолова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

Кева Апостолова

 

 

          Кева Апостолова (1946) е автор на поетичните книги „Орбити в мен” (изд. „Народна младеж”, София, 1989), „Аз съм” (изд. „Егоцентрик”, София, 1994), „Вече съм готова” (изд. „Егоцентрик”, София, 1997), „Отворено слънце” (изд. ПАН-ВТ, Велико Търново, 1998), „As sam balgarka/Edna balgarka” (Издателско ателие Аб, София, 2002), „Ембриони в слънцето” (изд. „Проф.Петко Венедиков”, София, 2013), „Un texte provisoire”/”Временен текст”, превод на френски Анелия Велева (изд. “L’une &L’autre”, Paris, 2013), „Не пишете повече, аз написах всичко” (изд. „Проф. Петко Венедиков”, София, 2014), „ P.S.” (изд. „Проф. Петко Венедиков”, София, 2016). Нейни стихове са превеждани и публикувани в литературни издания в Македония, Полша, Унгария, Белгия, Франция.
          Тя автор и на театрални пиеси, поставяни България, Македония, Турция, Ню Йорк-САЩ, както и на реализирани телевизионни и радио драми.
          Живее е и работи като гл. редактор на сп.”Театър”, София.

 

 

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]