Венцеслав Константинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Невидимите сигурни неща“

 

ЦЪРКВА НА БРЕГА

 

Венцеслав Константинов

 

   

  Под сините стрехи, зелена плоча -
  притулено око на стар човек;
  в омачканите клони бял петел,
  приморски вятър, дюля във листака...
  Под сините стрехи, зелена плоча,
  сред храстите врата - скрипти щурче
  в кованото ръждиво мандало,
  мишлета ръфат тъмнината...
  Люлян от гуслите на дървояди,
  сляп прилеп спи в иконостаса -
  самотен бог на пламенни светци,
  полегнали по зидовете в мрака
  с тела на пъргави животни
  и с нежни, плесенясали очи
  на грешници, копнеещи за ласки...
  А дюлята жълтее, свети тихо,
  повита в богомолна тишина
  под сините стрехи, край гроба
  на стария човек - око в тревата.
  Тъй белият петел, луна в клонака,
  пришепва на сърцето стара дума,
  изровена под турска керемида;
  тъй църквата, умиращ вятър,
  пътува сред надгробни плочи,
  набъбнали от смърт и красота...
  А от небето светлина -
  студена, вечна.

   

  1968

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 04. февруари 2013 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]