Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

МЪЖЪТ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО

 

Курт Тухолски

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Внезапно погледът ти се спира на огледалото
  и се заковава.
  Виждаш:

   

  Избръснатите до блясък страни
  - „бузка“: това е добре за другите, -
  изящно изваяната уста, гладката горна устна,
  вратовръзката стои хубаво - не, все пак:
  поправй я!

   

  Сега си безукорен.
  Коси, нос, врат, яка, рамене - всичко е добре
          композирана картина -
  изцяло те одобрява твоят поглед.

   

  С наслада се взираш в себе си,
  разглеждаш копринените къдрици покрай ушите,
  незабележимо се поизпъчваш -
  толкова си самодоволен
  и усещаш здравата сърцевина на живота си.

   

  Впрочем по стъклото са кацали мухи
  или пък някакъв химически процес е разял амалгамата:
  там виждаш малки мътни зеници...

   

  А сега пак пренастрой вътрешния далекомер на очите си:
  На дясното слепоочие
  - но само ако се взреш внимателно -
  личат няколко ситни бръчки,
  стрелкови окопи на кожата -
  не, това не са още бръчки,
  но все пак там, на същото място, някога ще се появят.

   

  Тогава ще бъдеш старец;
  тогава хората ще говорят: „Старият Каспар...“;
  тогава леко ще подиграват момичето, на което
      прошепваш нещо -
  „С този старец ли?...“ - ще кажат приятелките му.
  Старец.

   

  Как само се гледате -
  мъжът от стъклото и ти!
  Никога,
  никога друг човек не ще те гледа така -
  без следа от ирония.
  Изобщо не смееш да се гледаш в огледалото.
  Tat tvam asi?...*
  Гладко е лицето ти, добре измито, избърсано.
  Времето се е плискало в него.
  Това лице, пепелище на твоите чувства, ти си съсипал
             с лъжи,
  смях,
  целувки, мълчания, мъки, въздишки - с живот, -
  виж, под лявото око имаш малки петна.

   

  Оправи лицето си в огледалото!
  От преживяното през тези последни години
  нищо не ти личи.
  Всичко ти личи.

   

  Казват, понякога факирите се хипнотизират сами.
  Ако дълго се взираш в огледалото, тъй пише в енциклопедията,
  изпадаш в транс...
  Гледаш човека насреща,
  който гледа как ти гледаш -
  ти гледаш как той гледа как ти...
  Отвърна очи! Събуди се.

   

  Тъй, подпрян на лакът, би излязла хубава снимка
      за илюстрованите списания:
  поетът гледа строго абоната,
  изисква страхопочитание - признат, докато трае един
      разсеян поглед; недостъпен, напълно уверен,
  сякаш изваян от замръзнала мас - съвършена вещ.

   

  В двете искрящи точици,
  поставени в центъра на очите ти,
  блещука животът.
  Всъщност сме много красиви, нали?...
  Ти се разглеждаш, както се гледат мъжете в бръснарниците,
  когато, подстригани, стават:
  „Всичко е, слава богу, на мястото си, а ние сме все тъй
      представителни!...“
  Дълго се наблюдават в огледалото:
  проверка на ротата, извършена от фелдфебела-поглед -
  не могат да се откъснат,
  после изпъват жилетката си
  и с нови сили излизат на улицата,
  напълно готови за битката с другите, неподстриганите.

   

  Но изведнъж
  трайната сигурност на твоето изгладено сако изчезва;
  идва страхът.
  Страх се таи в тъмните отвори на носа ти,
  с който вдишваш въздух;
  тенекията върху камината тихо потрепва,
  ти чуваш с очите си...

   

  Кажи нещо!
  Говори!
  Пророкувай какво ще стане нататък!
  Дали ще умра сред грижи, в легло: наобиколен от строг
      професор, медицинска сестра в бяло и сладникаво
      миришещи шишенца;
  или ще пукна без шум на някое шосе, съвсем сам -
  на другите скитници понякога приказвам по френски,
      понеже все пак съм бил нещо по-добро;
  дали ще си изкашлям дробовете, или кротко ще се отпусна в креслото...

   

  Бялото на очите ти бавно се налива с кръв -
  какво състрадание изпитваш към себе си!
  Обожаваш се с омраза.

   

  Говори!
  Пророкувай:
  Успех... Престиж... Забрава... Безпаричие... Унижения...

   

      Охранените ти другари минават край теб и те тупат
      ободрително по рамото, с леко злорадство.

   

  Кичур. Целувана уста. Живото кълбо на главата.
  С напрегнати мускули се гледате двамата.
  Още не се вижда нищо. Още и двамата сте красиви.
  Дълбоко вътре гризе страхът.

   

  „Върху яката на сакото си - казва мъжът от огледалото
  на другия мъж - имате косъм!
  Виждате ли? Блести в светлината на вечерната лампа -
      странно, ала така не бива; моля, махнете го!...“
  Грижливо отстранявате косъма.

   

  Отдалечавам се от огледалото.
  Другият - също...
  Разговор не е имало.
  Очите се взират в пустотата,
  с огледален поглед -
  без другия от огледалото.

   

  Сам.

   

   

   

   

  ---

   

   

  * Това си ти? (санскр.) - Б. пр.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]