Ерих Кестнер

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

БАЛАДА ЗА НЕДОВЕРИЕТО

 

Ерих Кестнер

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Изведнъж почувства: „Трябва да я видя!“
  Влака взе, пътува дълго, слезе плах.
  След това по улиците обикаля.
  Да застане пред дома й бе го страх.

   

  Привечер събра кураж, откри адреса.
  Но видя, че горе лампа не гори.
  И зачака под прозорците й в мрака.
  А луната скоро в кметството се скри.

   

  Много късно спря едно такси пред входа.
  С радост си помисли: „Сигурно е тя!“
  Беше тя! Но с нея слезе мъж и бързо
  двама минаха през пътната врата.

   

  Той остана пак на улицата пуста.
  А пък в стаите й грейна светлина.
  По завесите се залюляха сенки.
  Кучи лай отекна в мъртва тишина.

   

  Часовете залетяха в надпревара.
  Пушеше на пейката с посърнал лик.
  Призори започна тихо дъжд да капе.
  Ала времето се бе стопило в миг.

   

  Щом разсъмна, той извади й писмата,
  писани до него с неугасващ плам.
  И зачете как безкрайно го обича...
  И глава заклати към дома й ням.

   

  В шест часа излезе господин Заместник,
  тръгна си, подсвиркващ песен с бодър звук.
  А мъжът на пейката смълви засрамен:
  „Само да не забележи, че съм тук!“

   

  Горе дамата прозорците разтвори,
  слезе на балкона, шумно се прозя.
  Той се вдигна и към гарата закрета.
  Тя се сепна, проследи го през сълза.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]