Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

ТЕЗИ ЗДАНИЯ

 

Курт Тухолски

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Тези здания ще живеят по-дълго от тебе.
  Ти си мислеше, че за теб са строени.
  Но те са били тук и преди.
  Ти си мислеше, че ще ги надживееш.
  Но те и след теб ще са тук.
  Тези здания ще живеят по-дълго от тебе.

   

  Когато сновеш из града,
  понесъл пакет хартия за писане, който си купил, наивнико,
  понеже това е животът ти:
  осем часа се шляеш,
  за да се порадваш на един,
  и то дъждовен...
  Когато се мъкнеш из града,
  тогава теб те разглеждат
  господа зданията
  и се подсмиват с широки муцуни-врати.
  Те ще живеят по-дълго от тебе.

   

  Когато идваш от онази дама,
  на която казваш какво да работи
  (или тя на тебе - това не може тъй точно да се различи),
  тогава тези неща се извисяват наоколо -
  зданията;
  безброй пъти си им доказвал любовта си,
  но те едва й отвръщат.
  Те са студени.
  Зданията се извисяват,
  позволяват да ги обитаваш,
  но остават неми като стени
  - разбира се, като стени -
  и ще живеят по-дълго от тебе.

   

  Когато отиваш на лекар,
  „Дали... дали не... може би...“ -
  този страх в чакалнята,
  докато ти дойде редът!
  „Никога вече!“ - кълнеш се тихо -
  това ти е осемдесет и третата клетва в тази насока...
  Когато тичаш на лекар,
  безчувствен към всичко, с една-единствена натрапчива мисъл
    в главата:
  тогава край тебе те се издигат
  и
  - каквото и да направиш -
  ще живеят по-дълго от тебе.

   

  И още,
  когато засвирят за погребението ти -
  ах, не, днес вече не свирят, -
  когато извън града те извозва боядисаната в черно кола,
  автомобил,
  естествено -
  понеже толкова бързаш,
  помисли: не си ли пропуснал нещо!
  Когато те насадят в земята
  или изгорят,
  ако си платил 4.85 марки членски внос
  и си кралско-пруски волнодумец -
  когато те експедират там,
  където - станал вече проблем - ти е мястото,
  понеже сега си за другите трагично-досаден -
  тогава тук ще се извисяват зданията,
  видели всичките твои глупости, откак си роден,
  защото те по-дълго са здания, отколкото ти - човек

   

  и ще живеят по-дълго
                                            от тебе.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]