Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

В ПАРТЕРА

 

Курт Тухолски

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Пиесата е с мироглед. Като мишленце
  седи до мен Отилия, съвсем без мощ.
  Един очаква след театъра каренце,
  друг - сладка нощ...

   

  Долага за търговците слугата,
  гърми шампанско, дамата е с тоалет.
  А тази шие шапки... Галя й ръката...
  Какъв късмет!

   

  На сцената любов и страст до изнемога,
  но всичко - сдържано, прилично, с красота.
  „Отилия - шептя, - цениш ли ме, за бога?!“
  Ах: кимва тя.

   

  И вече ми е все едно: не забелязвам
  трагедията, даже чувствам малко хлад.
  Щом дамата отрова глътва, казвам:
     „И съм богат...“

   

  Не ме засяга глупавата им интрига!
  Виж само как стърчат покрай трупа любим!
  Достатъчно!
         „Отилия! - изричам. - Стига,
  да си вървим...“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]