Ерих Кестнер

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

МЛАДА ДАМА ПРЕД МАГАЗИНА ЗА КОВЧЕЗИ

 

Ерих Кестнер

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Всеки ден я виждам да се спира
  и през стъклото да наднича мълчаливо,
  където, без съдбата да подбира,
  ковчезите ни чакат търпеливо.

   

  Всеки ден я виждам да сияе,
  когато във витрината се взира.
  Защо е радостта й тъй голяма?
  Оглежда шапчицата си, това е.
  Друго няма.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]