Ерих Кестнер

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН РОМАНС

 

Ерих Кестнер

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  След като се любеха вече осма година
  (а можем да кажем: любеха се добре),
  любовта им изчезна съвсем без причина,
  сякаш бе шапка или цигаре.

   

  Те бяха тъжни, но пак се желаеха,
  целувката сякаш пак същата беше,
  какво да направят и двама не знаеха.
  И тя се разплака. А той мълчеше.

   

  От прозореца можеха навън да погледнат.
  Той каза, че пет е часът и е рано,
  време е някъде на кафе да поседнат.
  В съседство подрънкваше някой на пиано.

   

  Отидоха в близкото кафене на квартала,
  внимаваха чашите си да не разлеят.
  Вечерта ги завари с уста онемяла.
  Седяха сами, а луната бе цяла,
  и просто не можеха да го проумеят.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]