Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

ЖЕНИТЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ

 

Курт Тухолски

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Жените на приятелите развалят приятелството.
  Отначало плахо завземат част от приятеля,
  окопават се в него,
  изчакват,
  следят,
  привидно участват в приятелския съюз.

   

  Това късче от приятеля никога не ни е принадлежало -
  ние не забелязваме нищо.
  Но скоро положението се променя:
  те завоюват все повече и повече,
  проникват все по-надълбоко
  и скоро владеят целия приятел.

   

  Той се е преобразил; сякаш изпитва срам за приятелството си.
  Както преди се е срамувал от нас за любовта,
  така сега се срамува от нея за приятелството.
  Той вече не ни принадлежи.
  Тя не стои помежду ни - тя го е отвлякла.

   

  Той не е вече наш приятел:
  той е неин мъж.

   

  Някаква слаба наранимост остава.
  Тъжно гледаме подир него.

   

  Онази в леглото излиза винаги права.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]